ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ลงวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ลงวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักโภชนาการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  เอกสารที่ต้องนำมารายงานตัว เพื่อรับการจัดจ้างฯ
ประกาศกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ลงวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถทักษะสมรรถนะครั้งที่ 1 และผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ลงวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถทักษะสมรรถนะครั้งที่ 1 และผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2  กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักโภชนาการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ประกาศกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ กำหนดวัน เวลาและสถารที่ในการประเมิน เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ กำหนดวัน เวลาและสถารที่ในการประเมิน เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป